DIGITALIZACJA PŁASKICH DZIEŁ SZTUKI 

Digitalizację dzieł wykonujemy w oparciu o Golden Thread System – wzorce i oprogramowanie stanowiące podstawę zaleceń FADGI (Federal Agency Digitization Guide Lines). Wykorzystywane przez nas wzorniki oraz oprogramowanie pozwalają na bieżącą ocenę i kontrolę zgodności parametrów uzyskiwanych w procesie digitalizacji dzieł sztuki z parametrami referencyjnymi wzorca. Nasz system digitalizacji oparty jest o średnioformatowy aparat Mamiya Leaf Credo 80, wyposażony w 80 megapikselową matrycę. Jego 16-bitowa głębia koloru i możliwość zapisu obrazu w jakości 16-bitowego TIFF gwarantuje najwyższy wzorzec jakości. Oparte na tym systemie zalecenia FADGI stanowią od roku 2010 podstawę wszystkich projektów digitalizacyjnych w USA.