CZYM JEST DIGITALIZACJA?

W słowniku pojęć Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów pojęcie digitalizacja jest zdefiniowane w następujący sposób: "Digitalizację w sensie węższym rozumiemy jako pozyskanie cyfrowego, jak najbardziej wiernego, odwzorowania obiektu i opisujących metadanych relacyjnych zawierających szczegóły strony technicznej procesu (nazywane dla odróżnienia od metadanych opisowych paradanymi). Definicja szersza obejmuje nie tylko pozyskanie cyfrowego wizerunku i metadanych technicznych, ale także wytworzenie metadanych opisowych oraz różne działania związane m.in. z gromadzeniem, strukturyzowaniem, przetwarzaniem, zarządzaniem, archiwizowaniem, ochroną, wymianą i wykorzystaniem tych danych, czyli odnosi się do kompleksowo potraktowanego procesu digitalizacji."

Źródło: Zalecenia dotyczące planowania i realizacji projektów digitalizacyjnych w muzealnictwie, praca zbiorowa zespołu ekspertów powołanego przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, Warszawa: NIMOZ, 2011.

Twórcy, autorzy, dyrektorzy instytucji muzealnych, galerii i archiwów, kuratorzy oraz inne osoby pracujące na co dzień w instytucjach kultury i sztuki, doskonale zadają sobie sprawę z faktu, że wobec  zmian starzeniowych i upływu czasu doskonała reprodukcja oryginału czy dzieła sztuki wykonana cyfrowo, z najwyższą jakością pozostanie punktem odniesienia na lata, ponieważ cyfrowy zapis fotografii nie podlega zmianom starzeniowym i zawsze będzie pokazywał ten sam kolor na właściwie dobranych i skalibrowanych monitorach. 

Dysponując najwyższej jakości cyfrową reprodukcją dzieła sztuki lub innego oryginału mamy możliwość wykonania doskonałej kopii w postaci wydruków na drukarkach dostosowanych do przestrzeni Adobe 1998, na różnych podłożach, przy czym wydruk na danym podłożu, z zastosowaniem profili kalibracyjnych, wykonanych dla danego rodzaju papieru i drukarki umożliwi maksymalne podobieństwo kolorystyki oryginału i reprodukcji cyfrowej. Adaptacja obrazu do druku w przestrzeni CMYK stosowanej w poligrafii będzie oczywiście ograniczona ilość barw zawartych w tej przestrzeni. 


CEL DIGITALIZACJI

Celem digitalizacji jest udostępnienie dzieł (wraz z ich historią i znaczeniem) nieograniczonemu gronu odbiorców, tak aby dzieła dzięki zapisowi cyfrowemu mogły być oglądane bez konieczności narażania oryginałów, co mogłoby mieć negatywny wpływ na ich kondycję.

PRACOWNIA DIGITALIZACJI

Nasza PRACOWNIA DIGITALIZACJI wykonuje usługi w dziedzinie reprodukcji fotograficznej oryginałów, w tym również dzieł sztuki, wykonanych różnymi technikami i na różnych podłożach. Do tego celu wykotrzystujemy aparat fotograficznego Mamiya Leaf Credo 80, wyposażony w 80. megapikselową matrycę średniego formatu. Zaletą tego aparatu jest właściwość różniąca go od aparatów małoobrazkowych, polegająca na reprodukcji koloru w pełnym zakresie przestrzeni Adobe 1998 z rzeczywistą 16-bitową głębią koloru. 

Aparaty małoobrazkowe, nawet te najbardziej zaawansowane technicznie reprodukują barwy w 14-bitowym kolorze, a przy konwersji RAW-u na TIF dorabiają brakujące dwa bity, ekstrapolując je za pomocą algorytmów cyfrowych. Dwa bity różnicy oznaczają czterokrotną różnicę przestrzeni barwnej na korzyść aparatu średniego formatu, czyli Mamiya Leaf Credo 80. 

Twórcy, autorzy, dyrektorzy instytucji muzealnych, galerii i archiwów, kuratorzy oraz inne osoby pracujące na co dzień w instytucjach kultury i sztuki, doskonale zadają sobie sprawę z faktu, że wobec  zmian starzeniowych i upływu czasu doskonała reprodukcja oryginału czy dzieła sztuki wykonana cyfrowo, z najwyższą jakością pozostanie punktem odniesienia na lata, ponieważ cyfrowy zapis fotografii nie podlega zmianom starzeniowym i zawsze będzie pokazywał ten sam kolor na właściwie dobranych i skalibrowanych monitorach. 

Dysponując doskonałą cyfrową reprodukcją dzieła sztuki lub innego oryginału mamy możliwość wykonania doskonałej kopii w postaci wydruków na drukarkach dostosowanych do przestrzeni Adobe 1998, na różnych podłożach, przy czym wydruk na danym podłożu, z zastosowaniem profili kalibracyjnych, wykonanych dla danego rodzaju papieru i drukarki umożliwi maksymalne podobieństwo kolorystyki oryginału i reprodukcji cyfrowej. Adaptacja obrazu do druku w przestrzeni CMYK stosowanej w poligrafii będzie oczywiście ograniczona ilością barw zawartych w tej przestrzeni. 

Reprodukujemy dzieła sztuki i oryginały z wykorzystaniem wysokiej jakości obiektywów fotograficznych, w procesie konwersji pliku RAW na TIF, korzystamy z plików korygujących parametry obrazowe obiektywu. Reprodukcje wykonujemy w studiu fotograficznym z wykorzystaniem oświetlenia halogenowego, dającego najwyższy współczynnik odwzorowania barw. Jednocześnie dla każdej sesji fotograficznej wykonujemy profil barwny oświetlenia, za pomocą technologii firmy X-Rite, co umożliwia naniesienie poprawek za pomocą profilu, uwzględniających zmiany parametrów żarówek w czasie. 

Przykładając olbrzymią wagę do wierności reprodukcji w stosunku do oryginału zapraszamy do skorzystania z naszych możliwości i umiejętności. Mamy nadzieję, że przyjemność oglądania i wykorzystania reprodukcji oryginału, będącego dziełem sztuki, spowoduje wzrost prestiżu oraz zainteresowania posiadanymi zbiorami.