Przyjęty przez nas sposób digitalizacji wykorzystuje rozwiązania technologiczne amerykańskiej firmy Image Science Associates. System opracowany przez firmę w roku 2006 stał się międzynarodowym wzorcem ​i akceptowanym na świecie standardem digitalizacji dzieł sztuki. Od roku 2010 zalecenia FADGI są podstawą wszystkich procesów digitalizacji dzieł sztuki. System opiera się na średnioformatowych apar​atach cyfrowych od 60 Megapikseli w górę. W naszym studio reprodukcje dzieł sztuki wykonujemy aparatem 80 Megapikseli. System bazuje na indywidualnych wzornikach koloru i rozdzielczości, które k​ażdorazowo służą do certyfikowania oświetlenia i skali odwzorowania reprodukowanego dzieła.        
Ocena poprawności testu odbywa się w systemie online. Wykorzystywany przez nas system jest systemem szeroko stosowanym w procesach digitalizacji dzieł sztuki zarówno w USA jak i w Europie. Proces digitalizacji odbywa się w autorskim studiu fotografii Marka Czarneckiego. 

Dr Marek Czarnecki, artysta fotografik posiada przyznany mu przez firmę Image Science Associates i firmę AC&C Certificate of Competence potwierdzający wysoką jakość digitalizacji wykonywanych w autorskim studiu fotograficznym, zgodnie z wymaganiami stawianymi przez FADGI (Federal Agencies Digital Guidelines Initiative). 

Przyznane certyfikaty oceniają jakość realizowanych prac na trzy i najwyższy stopień - cztery gwiazdki, uzyskane na podstawie wykonanych testów, zweryfikowanych online, za pomocą algorytmów wymaganych i stosowanych przez firmę ISA oraz zgodnych z zaleceniami FADGI.